Met welke gebitswens mogen wij je helpen?

Gezondheidsverklaring

Wij verzoeken je vriendelijk om onderstaande vragenlijst in te vullen. Het is voor ons én voor jouzelf van belang dat de tandarts op de hoogte is van je gezondheidstoestand. De antwoorden vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden uiteraard discreet behandeld. 

Je mondgezondheid kan (sterk) beïnvloed worden door een aantal ziekten en het gebruik van bepaalde medicatie. Daarom is het voor jouw tandarts belangrijk hiermee rekening te houden in het opstellen van een passend behandelplan.

Mocht je problemen ondervinden bij het invullen van deze gezondheidsvragenlijst, dan is er de mogelijkheid om de gezondheidsvragenlijst samen met de zorgconsulent in de kliniek in te vullen, voorafgaand aan het intake gesprek. Laat dit ons tijdig weten, dan plannen we de tijd ervoor in: info@cdctandzorg.nl

Gezondheidsverklaring